מאפיות

מדד ערך גלובס
02 אפריל, 2012

הנחת עונתיות: תפוזים מקבלים, מצות – לא

רק עיריית ראשון לציון מאפשרת למאפיות לקבל הנחה "עונתית " בתקופת ייצור מצות; ודווקא העיר החרדית בני ברק גובה את התעריף הגבוה ביותר יש מאפיות שפעילות כל השנה ויש מאפיות מצות – אלה הפעילות בעיקר בחודשים שלפני פסח.
מסתבר שרוב הרשויות המקומיות אינן מתחשבות בעובדה זו ואינן נותנות הנחה בארנונה בסעיף המאפשר זאת לפי חוק – "סעיף עונתיות".
יוצאת דופן היא עיריית ראשון לציון, שבה ניתנת הנחה בארנונה לפי הגדרה של מפעל עונתי, כמו זו ושניתן למשל לבתי אריזה של תוצרת חקלאית.
הטבלה, המשווה בין תעריפי רשויות שונות למאפיות, מבוססת על הנחה שהמאפייה משתרעת על 6,000 מ"ר לפי החלוקה הבאה: 1,000 מ"ר קרקע פתוחה, 4,300 מ"ר שטח ייצור, 200 מ"ר משרדם, וכן מחסן ששטחו 500 מ"ר. בטבלה המוצגת ניתן ביטוי לעלות הארנונה השנתית למ"ר, תוך הבחנה בין השטח הבנוי והשטח הפתוח.
הנחנו שמאפיות ממוקמות באזורי מסחר של הרשות המקומית בשטח המוגדר על פי התב"ע כשטח לתעשייה. הטבלה מראה שמאפייה בעיר קריית ארבע שליד חברון, תשלם את הארנונה הזולה ביותר מבין המאפיות שבדקנו. המאפיה בכפר חב"ד שנמצא בשטח המועצה עמק לוד, ממוקמת אמנם במקום השני, אך הסכום המצוין בטבלה הוא סכום הארנונה המשולם למועצה האזורית. המאפיה מכפר חב"ד אמורה לשלם לוועד המקומי של הכפר סכום נוסף, שעל פי צו הארנונה של המועצה עשוי להגיע עד 45% מהתעריף שגובה המועצה. כלומר המס, שהיא תשלם גבוה מהמצוין בטבלה. גם בהינתן נתון זה, עדיין התעריף נמוך בהשוואה לרשויות אחרות.
הופתענו לגלות שעיריית בני ברק, שחלק ניכר מתושביה שייכים למשפחות מרובות ילדים שהן צרכניות גדולות של מצות, גובה את הארנונה היקרה ביותר מבין הרשויות שהשווינו בטבלה.
עיריית בני ברק גובה ממאפייה 143 ₪ למ"ר ברוטו לשנה, תעריף קרוב מאוד לתעריף הארנונה בת"א המגיע ל 148 ₪ למ"ר לשנה ברוטו, אולם ת"א גובה זאת רק עבור 200 המ"ר הראשונים. משטח גדול יותר התעריף שגובה עיריית ת"א יורד בחדות ל-80 ₪ למ"ר לשנה ברוטו.
במספר רשויות מצומצם עושים הבחנה בין שטח המשרד של המאפיה, המחויב בתעריף גבוה יותר,משרדי, לדוגמא: עמק לוד ואשקלון. בחלק מהרשויות מפצלים את שטח המחסן משטח הייצור ובגינו משלמים סכום נמוך יותר, לדוגמא בעיריית צפת. אולם ככלל, רוב הרשויות גובות תעריף אחיד ללא הבחנה בין שטח הייצור, המשרד והמחסן,  ומייחסות לכל השטח הבנוי בצורה זהה.
אפשר להתמקח עם הרשויות הללו באופן שיאפיין באופן מדויק את השימוש ויוריד במעט את העלויות.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך נכסים