משתלות

מדד ערך גלובס
12 פברואר, 2012

חג לאילנות ברמת השרון

ט"ו בשבט שחל בשבוע שחלף, דחף אותנו לצאת ולבדוק את גובה חיוב הארנונה על משתלות. גם בתחום זה מצאנו פערים אדירים. לצורך הבדיקה הנחנו קיומה של משתלה הפרושה על עשרה דונם.  משתלות אלו ממוקמות ברוב המקרים בשולי הערים או במועצות האזוריות, היות והן דורשות שטח קרקע גדול. הנחת העבודה היא שייעוד הקרקע היא קרקע חקלאית. אם ייעוד הקרקע יהיה אחר, הארנונה תתייקר באלפי אחוזים. מאחר והקרקע היא חקלאית, המבנה שעליה הוא מבנה חקלאי, אלא אם הפעילות בו אינה קשורה לפעילות חקלאית.
במשתלה הדמיונית שלנו 6 דונם משמשים לגידול הצמחים והם מחויבים  כקרקע חקלאית, 2.5 דונם משמשים לתצוגה ומכירה, כיום לרוב מוכרים דשא סינטטי , כדים, מזרקות מים וכד'. משום כך ברוב הרשויות יחייבו אותם כקרקע תפוסה ולא כקרקע חקלאית. 1.5 דונם נוספים משמשים לחממה שבה מגדלים ומציגים צמחים והם יחויבו כמבנה על שטח חקלאי. החיוב המוצג בטבלה הוא במונחי חיוב חודשי למטר ברוטו.
ברמת השרון צו הארנונה מגדיר ש-30 המ"ר הראשונים יחויבו לפי 27 שקלים למ"ר לחודש ברוטו, כל השטח הנוסף מחויב כקרקע חקלאית לפי שקל לדונם לחודש. כך הארנונה על משתלות ברמת השרון נמוכה באופן בולט בהשוואה לשאר המקומות שנבחנו. האזור הקרוב במונחי חיוב לרמת השרון היא בקעת הירדן.
ראשון לציון בולטת העלויות הארנונה הגבוהות של החממות והתצוגה, בעוד שעל הקרקע לגידול, הארנונה דווקא נמוכה.
רבים מבעלי משתלות שבהן חממות קטנות מנהלים מו"מ עם הרשויות לגבי חיובן כקרקע חקלאית או כשטח מסחר

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/ilanot.pdf