סיווג שטחים בבתי אבות לצורך ארנונה

31 מאי, 2015

 בית המשפט העליון דן ביחס  לסיווגם של שטחים בבתי אבות,  עיריות פתח תקוה והרצליה טענו שבתי המשפט לעניינים מינהליים סיווגו  שטחים כמגורים יתר על המידה  בהתייחס לסך  השטחים בבתי האבות  .

העליון קבע שעל הרשויות המקומיות לבדוק , בעין הוגנת כמשרתות הציבור, מה מתוך הנכס בנוסף לחדרי המגורים עצמם משמש את הדיירים במקום באופן שוטף ונחוץ,  שטחים אלו יש לסווגם כמגורים.

רשם/ה: 
תמי כהן - חברת עו"ד גרימברג