ערך לקהילה

ערך לקחה על עצמה מחויבות לתרום לקהילה מרווחיה.

ערך בחרה להתמקד בסיוע לילדים שגורלם לא שפר עליהם, ומנסה לשפר ולהנעים מעט את איכות חייהם.

ערך רואה בזאת שליחות לסייע בידי אותם גופים שנרתמו למשימה זו, ומאחלת להם הצלחה רבה במשימה ברוכה זו.