שרותים

הפחתת חיובי ארנונה
מחלקה זו מטפלת בכל נושאי חיובי הארנונה.הצוות המקצועי של המחלקה כולל כלכלנים, רו"ח, מודדים, שרטטים,שמאים ואדריכלים בעלי ניסיון רב בתחום.
הפחתת אגרות והיטלי פיתוח
מחלקה זו מתמחה בהפחתת אגרות בנייה והיטלי פיתוח לאורך כל חיי הנכס.
הפחתת חיובי מים, ביוב ודמי הקמה
מחלקה זו מתמחה בבדיקת חיובי מים ואגרות ביוב, כולל חיוב דמי ההקמה המוטלים על נכסים ברשויות השונות.
הפחתת היטלי השבחה
מחלקת השרטוט של ערך מעסיקה מודד מוסמך, שרטטים מקצועיים, מהנדסים ואדריכלים מיומנים המסייעים להשיג שלמות הנדסית - מקצועית.
אדריכלות והכנת תב"ע
ערך אדריכלות מתמחה בתכנון מגוון בתים ודירות לאתר https://meirerech.wixsite.com/studioerech
חיוב שפכים אסורים
מחלקה זו מתמחה בבדיקת חיוב המוטל באמצעות אגודות המים עבור הזרמת שפכים עם חומרים כימיים מסוימים.