אדריכלות והכנת תב"ע

מחלקה זו מתמחה בטיפול בנושאי היתרי בנייה על כל שלביה ומרכיביה כולל שינוי ת.ב.ע.

כידוע כל פעולת בנייה, הקמת מבנה, הרחבתו, שינוי בחיצוניותו או בייעודו, הקמת גדר, בניית מחסן, הצבת מבנה מכל סוג שהוא, טעונה היתר מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולפעמים גם להיתר מהוועדה המחוזית.

תהליך קבלת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג, תהליך המורכב משלבים רבים חייב להיעשות ע"י בעלי מקצו