אדריכלות והכנת תב"ע

מחלקה זו מתמחה בטיפול בנושאי היתרי בנייה על כל שלביה ומרכיביה כולל שינוי ת.ב.ע.

כידוע כל פעולת בנייה, הקמת מבנה, הרחבתו, שינוי בחיצוניותו או בייעודו, הקמת גדר, בניית מחסן, הצבת מבנה מכל סוג שהוא, טעונה היתר מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ולפעמים גם להיתר מהוועדה המחוזית.

תהליך קבלת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג, תהליך המורכב משלבים רבים חייב להיעשות ע"י בעלי מקצוע - אדריכלים ומהנדסים, מודדים, קונסטרוקטורים -  וכן על ידי פרויקטור אשר יש לו את הידע, הניסיון ומערכת קשרים ויחסי עבודה טובים עם הגופים העירוניים הממונים על תחום התכנון והבנייה.

לקבוצת ערך יש את כל הניסיון והכישורים של מיטב האדריכלים, המהנדסים ויתר בעלי המקצוע הדרושים לקבלת ההיתר.
בנוסף יתרוננו היחסי הוא בהיכרות ובעבודה משותפת עם הרשויות המקומיות המאפשרים לנו לקבל את ההיתר במהירות, ביעילות תוך חסכון עבורך הלקוח.

יצירת קשר לקבלת שרות זה