הפחתת היטלי השבחה

מחלקה זו מתמחה בבדיקת חיוב היטלי והשבחה והפחתתם, אומדן שווי נכסים, חוו"ד שמאיות שונות, השגות למינהל מקרקעי ישראל ועוד.

שירותים אלו ניתנים ע"י שמאי מקרקעין של חברת ערך:

בדיקת החיובים וההיטלים מבוססת על ניתוח יסודי של החוקים הרלוונטים וחוקי העזר הנהוגים בכל רשות מקומית. שמאי המקרקעין של ערך בוחנים את שיעורו של החיוב, הנתונים הכמותיים וכל יתר הפרמטרים לפיהם נקבע החיוב.

המצב המשפטי וההלכות החלות לחיוב היטלי הפיתוח השונים משתנים לעיתים קרובות מאוד.
חברתנו עוקבת באופן שוטף אחר חידושי ההלכה בתחום ומיישמת את השינויים הלכה למעשה בהתנהלותה מול הרשויות השונות בעת בדיקת החיובים ולשם הפחתתם המירבית. 

אומדן שווי הנכסים מתבצע בהתאם לשיטות המקובלות בענף ולאחר בדיקה מקיפה של הנכס וכל המשתנים המשפיעים על שוויו.

שמאי ערך מוכרים ע"י מערכת בתי המשפט ובועדות ערר ומשמשים כבוררים במחלוקות בתחום המקרקעין.

בהתאם לצרכי הלקוח ינסחו שמאי ערך חוו"ד שמאיות לכל סוגיה בתחום המקרקעין.

שמאי ערך בוחנים דמי היתר, דמי היוון, דמי חכירה וכיו"ב אותם דורש מינהל מקרקעי ישראל.

הבדיקה מתבססת על החלטות המינהל הרלוונטיות ובהתאם לפסיקה בתחום. 

יצירת קשר לקבלת שרות זה