הפחתת חיובי מים, ביוב ודמי הקמה

מחלקה זו מתמחה בבדיקת חיובי מים ואגרות ביוב המוטלים על נכסים ברשויות השונות, כולל הפחתת חיוב דמי הקמה בהתאם לחקיקה שחלה בשנת 2015.

צוות המחלקה, בהובלת אייל דדיה, כולל כלכלנים ואדריכלים אשר התמחו בנושאים אלו, בודק את תקינות החיוב, שיעורו והנתונים הכמותיים אשר לפיהם חושב החיוב.

יצירת קשר לקבלת שרות זה