הפחתת חיובי ארנונה

ערך מבצעת עבורך את כל התהליך:

1. בדיקת חיובי הארנונה של הרשות המקומית - ניתוח אופן החיוב וחוקיותו
2. ביצוע מדידה בנכס לצורכי ארנונה לשם מיצוי החיסכון וביסוס הטענות
3. ניתוח ממצאים - השוואת המצב בפועל לחיוב המוטל על הלקוח
4. גיבוש מסקנות - אמידת פוטנציאל החיסכון בתשלום הארנונה והפעולות הנדרשות למימושו
5. פניה לרשות המקומית - הגשת השגות, ניהול מו"מ עם הרשות
6. ווידוא יישום ההפחתה והנאת הלקוח מהחיסכון
7. לאחר הבטחת החיסכון - בקרה שנתית על חיובי הארנונה

יצירת קשר לקבלת שרות זה