אחריות בעלי מניות על חוב ארנונה בחברה

31 מאי, 2015

בית משפט שלום בירושלים דן באחרונה בתביעה לתשלום ארנונה בגין נכס אותו החזיקה חברה בע"מ.

במרכזו של תיק זה שאלת אחריותם האישית של בעלי מניות לחוב ארנונה של החברה.

העולה מן האמור, כי יש מקום להטלת אחריות אישית על בעלי המניות בשעור שווי הרכוש שהיה לחברה בעת הפסקת פעילותה.