איחודי רשויות

מדד ערך גלובס
23 דצמבר, 2013

אזורי התעשייה התייקרו בעקבות סיפוח לעיר

שר הפנים גדעון סער אמר באוגוסט שעבר שלאחר הבחירות המקומיות הוא יבחן את האפשרות לאחד רשויות מקומיות. שר הפנים הקודם, אלי ישי, חתם ביולי 2012 על סיפוח אזורי תעשייה שהיו משויכים מונציפלית למטה יהודה לעיר בית שמש. לאיחוד רשויות וסיפוח אזורי תעשייה יש השלכות מגוונות. ההצהרות של שר הפנים עוסקות בהשוואות בינלאומיות ובחיסכון של עשרות מיליוני שקלים, למשל כתוצאה מצמצום כוח אדם ברשויות. בטור זה נבחן מקרה אחד של איחוד רשויות ומקרה נוסף של סיפוח אזור תעשייה בהיבט הארנונה.

בפברואר 2008 אוחדה רמת אפעל עם העיר רמת גן והפכה לשכונה ברמת גן כמו רמת חן וקריית קריניצי. בשנים האחרונות אין הבחנה בצו המיסים בין רמת גן לרמת אפעל. רמת אפעל מוגדרת כאזור א' של רמת גן, כלומר האזור היקר ביותר. בטבלה מוצגת עלות ארנונה למ"ר ברוטו לשנה.הנתונים ביחס לרמת גן ורמת אפעל מתייחסים לשנת 2013, בהנחה שהרשויות היו נפרדות וכל אחת מהן הייתה משנה את התעריפים בהתאם להנחיות משרד הפנים. ניתן להבחין בהתייקרות החדה של הארנונה לעסקים ברמת אפעל כתוצאה מאיחוד. העלאה ההיא בטווח שבין 49% ל-162%, למעט סעיף קרקע שהתעריף בו ירד משמעותית. ביולי 2012 סיפח שר הפנים את אזור התעשייה הר-טוב שבמטה יהודה לעיר בית שמש. תעריפי הארנונה באזור התעשייה הר-טוב עדיין כפי שהיו בעבר, עדיין יש תהליכים פורמלים המעכבים את ההסדרה האמורה, אולם במוקדם תעריפים אלו יעלו בשיעורים ניכרים ביותר.
ברוב המקרים הארנונה תוכפל לעומת תקופה קודמת שבה היו מחויבים בארנונה באזור התעשייה בהר –טוב בהתאם לתעריפי הארנונה של מטה יהודה.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/efal.pdf