אישורים חריגים

מדד ערך גלובס
28 אפריל, 2014

מדד הארנונה – גלובס ערך
אישורים חריגים - טייס אוטומטי להתייקרות מסים בשנים האחרונות קיימת נוסחה המגדירה את שיעור העלאת הארנונה השנתית לכל הסיווגים הקיימים בצו הארנונה. בדרך זו, שיעור ההעלאה ידוע ואינו דורש מו"מ. מעבר להעלאה האמורה, נוהגות הרשויות המקומיות לבקש העלאות נוספות לסיווגים מסוימים. מעת לעת חשות רשויות שבסיווג מסוים חיוב הארנונה נמוך במיוחד ואז הן מגישות את הבקשה לחריגה, שרי הפנים והאוצר אמורים לבחון האם היא מוצדקת או לא, ובאיזה שיעור יש לתקן את הנדרש.לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים טוענת שהתברר להם כי בשנת 2012, בגלל עומס במשרדי הממשלה, אושרו הבקשות החריגות עד לשיעור של 15% ללא בדיקה כלשהי.בטבלה הבאנו דוגמאות לרשויות שבהן הבקשה הייתה עד 15% וניתן אישור אוטומטי, ולרשויות שבן הייתה העלאה בשיעור 25%.שימו לב לכך שהתעריף החדש שנקבע לסיווגים האמורים מהווים תשתית לצו הארנונה לשנת 2013. היינו, לא מדובר בשינוי של שנה אחת בלבד אלא השפעת השינוי  היא על כל השנים הבאות.ברשויות המצויות מטה לא הוגשה בקשה להעלאת ארנונה חריגה למגורים. הארנונה הפכה לנטל משמעותי ביותר לעסקים, במקרים רבים שיעורה מגיע ל35% מדמי השכירות של הנכס. שיעור מס כה גבוה מדכא השקעות וגיוס עובדים ומשפיע על שיעור הצמיחה של המשק.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן