בית ספר ציבורי

31 מאי, 2015

האם די בכך שבית הספר מופעל על ידי חברה, שמיועדת להשאת רווחים, כדי שלא ניתן יהיה לראותו כ'בית ספר ציבורי' לצורך תעריף הארנונה. ועדת הערר קבעה שבית ספר מסוג זה לא ישלם ארנונה עפ"י תעריף של משרדים ומסחר אלא לפי תעריף של בית ספר ציבורי הנמוך יותר משל משרדים ומסחר. עמדת עיריית ירושלים היא שכאשר מדובר בחברה פרטית הפועלת על פי שיקולים עסקיים לשם השאת רווחים, אין מקום לראות את הנכס כ"בית ספר ציבורי". בית הספר טען והוועדה הסכימה כי מתן שירות ציבורי לתלמידים שונים והיותו בית הספר הפתוח לציבור הרחב כבית ספר תיכון לכל דבר, והתמיכה והפיקוח שיש לבית הספר מרשויות המדינה הופכים אותו למי שעונה על הגדרת "בית ספר ציבורי".  ביהמ"ש המחוזי הסכים עם החלטת ועדת הערר

רשם/ה: 
תמי כהן מחברת עו"ד גליה גרימברג