בתי אבות סיעודיים

מקומון- שבע
23 אוגוסט, 2015

העלאת ארנונה בעשרות אחוזים על בתי אבות סיעודיים בבאר שבע

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/%D7%91%D7%AA%D7%99%20%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%A1%D7%99%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%99%D7%99%D7%9D-%20%D7%91%D7%90%D7%A8%20%D7%A9%D7%91%D7%A2.pdf