בתי חולים

מדד ערך גלובס
16 פברואר, 2014

"הדסה" שילם ארנונה נמוכה יותר מבתי חולים אחרים 

בית החולים הדסה בירושלים הגיע לאחרונה לכותרות בגלל הגירעונות הגבוהים. לפחות בדבר אחד לא תוכל ההנהלה לתלות האשמה – בעיריית ירושלים. זאת כי הארנונה שמשלם בית החולים הדסה נמוכה ביותר בהשוואה לבתי חולים אחרים ברחבי הארץ, הנמצאים בבעלות ממשלתית או בבעלות פרטית.
התעריף הנמוך של הארנונה על בית החולים הדסה, כמו גם על בית חולים שערי צדק, נובע מכוח פקודת הפיטורין, פקודה מנדטורית (TAR) שמקנה הנחה של 66% לעמותות, על תעריף הארנונה לבתי חולים המצוין בצו הארנונה.צו הארנונה של ירושלים לשנת 2014 בסיווג בתי חולים הוא 97 שקל למ"ר ברוטו לשנה. החיוב בארנונה לבתי חולים בבעלות עמותות הוא 33 שקל למ"ר ברוטו לשנה. בתי החולים הדסה ושערי צדק הפועלים בירושלים, הם בתי חולים בבעלות עמותות ציבוריות ומשכך הם זוכים להנחה האמורה.
במגדל האשפוז החדש של הדסה יש קרוב ל-70 אלף מ"ר ברוטו. לשם השוואה, בית חולים ציבורי בת"א שבבעלותו שטח של 70 אלף מ"ר צריך לשלם על פי צו ארנונה של עיריית ת"א 172 שקל למ"ר ברוטו לשנה. על התעריף הזה, בית חולים בבעלות עמותה מקבל הנחה של 66%, והארנונה בפועל היא 57שקל למ"ר ברוטו לשנה. הארנונה בתל אביב במקרה זה גבוהה ב-73% בהשוואה לירושלים.
בית החולים בילינסון נמצא בפתח תקווה, שבה תעריף הארנונה לבתי חולים הוא 115 שקל למ"ר  ברוטו לשנה, עם הנחה של 66% שמביא לארנונה אפקטיבית של 38 שקל  - נמוך מתל אביב אולם גבוה מירושלים.
בתי חולים פרטיים משתמשים בשטחים קטנים באופן ניכר בהשוואה לבתי חולים אחרים. בית חולים פרטי בתל אביב בשטח של 10 אלף מ"ר, משלם 358 שקל למ"ר ארנונה לשנה, יותר מפי 6 בהשוואה לבית חולים ציבורי בתל אביב. בהשוואה לבית חולים ציבורי בירושלים, מדובר בארנונה גבוהה פי 11. בתי חולים הנמצאים בבעלות המדינה זוכים ברוב המקרים להנחה בשיעור 55% בלבד, בדומה לשאר השטחים המוחזקים בידי המדינה, המקבלים הנחה בשיעור זה. היינו, בתי חולים ממשלתיים משלמים ארנונה הגבוהה ב- 20% מהארנונה המוטלת על בתי חולים בבעלות עמותות, ובדגש על קופת חולים כללית. במצב קיצוני יותר נמצאים בתי חולים הממוקמים ה"יישובי עולים", קבוצה של 40 רשויות מקומיות שבהן המדינה משלמת ארנונה בשיעור 100% מהקבוע בצו הארנונה בהתאם לשימוש בפועל.

קיימים בארץ כמה מוסדות המכונים בתי חולים, אולם אינם זוכים להנחה כלשהי בארנונה, היות שאין להם חדר מיון. תופעה זו קיימת בעיקר בבתי חולים פסיכיאטריים. מוסדות אלו, אף אם ינוהלו בידי עמותות, לא יזכו להנחה בארנונה ובמקרים מסוג זה בעלות המדינה עליהם תקנה להם הנחה על הארנונה בשיעור 55% מהארנונה הנקובה בצו.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/hadas.pdf