בתי סוהר

מדד ערך גלובס
12 אפריל, 2014

חגגנו לאחרונה את חג הפסח, חג החירות. לצערנו, בתקופה זו עוסקים רבות בבכירי הממשל המורשעים בעבירות שיש סיכוי סביר שישבו בגינם בבתי כלא.בדקנו את עלויות הארנונה המושתות על בתי הכלא בארץ. לצורך הבדיקה הנחנו בית כלא ממוצע של 9,000 מ"ר. בכלא זה יש שטח המיועד לתאים לאסירים- "דירות המגורים" של האסירים בשטח של 5,000 מ"ר. בנוסף בבית הכלא יש שטחים בהם מועסקים חלק מהאסירים, ברוב המקרים מדובר בבתי מלאכה, תעשייה זעירה הממוקמת בתוך כתלי הכלא ושטחה הוא אלף מ"ר. בבית הכלא ישנם שטחים נוספים המחולקים לשתי קטגוריות האחת משרדים, היינו כל השטחים הבנויים שאינם תאים לאסירים או אינם תעשייה, נחשבים משרדים. לדוגמא: חדרי האוכל, המועדונים ואפילו מגדלי התצפית של בתי הכלא. שטח המשרדים לצורך ההשוואה בטבלה זו מוערך באלף מ"ר. ישנה קטגוריה בולטת נוספת בבתי הכלא, לצורך חיוב הארנונה, קרקע תפוסה, השטחים בהם מטיילים האסירים והשטחים הפתוחים הנוספים, דוגמת השטחים המפורזים הסמוכים לגדרות. שטח זה מוערך ב- 20,000 מ"ר.מהטבלה ניתן לראות שחיוב הארנונה על בתי הכלא נע החל מ- 251 אלף ₪ לשנה עד לסכום של כ- 2 מיליון ₪ לשנה.לשם ניתוח הנתונים צריך להדגיש שהשטח המרכזי בבית הכלא הוא תאי המגורים של האסירים. ברוב הרשויות המנויות בטבלה מחויבים התאים לפי תעריף מגורים. היינו הרשות המקומית מתייחסת לתא בכלא, כמגורים של האסיר. במקרים מסוימים, השטח המרכזי מיועד למעצרים ולא לבית כלא לשפוטים ומשום כך הארנונה על שטח זה לא מחויב על פי שטח מגורים.כל בתי הכלא בישראל הינם בבעלות המדינה ומשום כך ברשויות מסוימות קיימת הנחה על התעריף בצו בגובה של 45% והיא "הנחת נכסי מדינה". באשקלון ברמלה ובירושלים המדינה אינה מקבלת הנחה והיא משלמת את התעריף הנקוב בצו המיסים לפי הקטגוריות של מגורים, מלאכה, קרקע תפוסה וכד'.בסיווג מלאכה תעריף הארנונה נע בין 26 ₪ למ"ר לשנה במועצה האזורית לב השרון, עד לתעריף של 149 ₪ למ"ר לשנה בירושלים.בסיווג משרדים תעריף הארנונה נע בין  37 ₪ למ"ר ברוטו לשנה במועצה האזורית חוף הכרמל, עד לכדי 364 ₪ למ"ר ברוטו לשנה באשקלון.בסיווג קרקע תפוסה תעריף הארנונה נע בין 4.4 ₪ למ"ר ברוטו לשנה  במועצה האזורית לב השרון, עד לכדי 39 ₪ למ"ר ברוטו לשנה בירושלים. 
בית הכלא  רשות  חיוב שנתי
אשקלון  אשקלון        1,168,160
שאטה  גלבוע          400,637
קישון  זבולון          262,537
כרמל+דאמון  חוף הכרמל          467,126
מגרש הרוסים  ירושלים        1,929,110
הדרים  לב השרון          251,092
מגידו  מגידו          420,706
אבו כביר  תל אביב          636,520
איילון  רמלה          873,360

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן