היטל השבחה על בניין חדש באזור קיים

31 מאי, 2015

בית המשפט פסק לאחרונה ביחס לפטורים מהיטלי השבחה, הסעיף הפוטר מהיעל השבחה עד גודל מסוים של דירה חל על הרחבת דירות קיימות בלבד.
"בנייה חדשה" כוללת בניית יחידות דיור חדשות על נכס קיים, אינו מעניק פטור מהיטל השבחה