הרכבת הקלה בתל אביב

מדד ערך גלובס
05 יולי, 2015

מדד הארנונה – גלובס ערך
הרכבת הקלה

אילו הקלות יכולים בעלי העסקים לדרוש
הקמת תשתיות הקו האדום של הרכבת הקלה בגוש דן היא פעולה בכיוון חיובי לעידוד הפעילות העירונית, אולם היא כרוכה בשינויים בתנועה ברחובות שעלולים לשנות גם את המאזן הכלכלי של עסקים בסביבה.
על פי צווי המסים, הרשויות המקומיות יכולות לתת פטור מארנונה בתקופת שיפוצים, בטענה שנכס בשיפוצים אינו ראוי לשימוש. פטור של נכס לא ראוי לשימוש מוגבל לשלוש שנים. כיום המבחן האם ראוי או לא, הוא נקודתי ביחס לנכס עצמו. ניתן להרחיב את הגדרות הפטור לשיפוצים ובכך להקל על בעלי העסקים. אטימת נכס לכשעצמה אינה מזכה בפטור בסעיף "נכס לא ראוי לשימוש", אם כי בפסיקה נרשמה בעבר הסכמה של  שופטים להכיר  בנכס כלא ראוי לשימוש על בסיס איטום בפתח הכניסה. במקרה של עבודות הרכבת הקלה אין מדובר באיטום פתח הכניסה, אולם לא כל כך רחוק מזה, שכן הנגישות לפתח העסק יורדת באופן משמעותי. היתרון בשיטה זו שהיא מקומית ואינה זקוקה לאישור השרים.
אפשרות אחרת היא להטיל את הארנונה לפי שווי הנכס בתקופת השיפוצים יורדת משמעותית, ולכן על מסי הארנונה לרדת איתו בתקופת השיפוץ, ובתום השיפוץ לשוב בחזרה.
עוד אפשרות לפתרון היא שבשלב ההתקשרות עם הזכיין יחייבו אותו ליטול חלק מהעלויות הארנונה של הסוחרים במועדים שהעבודה מתבצעת באזורם. העמסת חלק מהעלויות על הזכיין היא בסדר גודל אחד מתקציבי הכנת התשתית, לא גבוהה ביחס אליהם אך תקל מאוד על בעלי העסקים, וכך נטל הארנונה יפוצל בין גורמים שונים.
יש גם אפשרות נוספת. לאחרונה ניתנו אישורים רבים של משרד הפנים להפחתת ארנונה בתקופת שיפוץ בניין העומד בתנאי תמ"א 38. גם במקרה של הרכבת הקלה ניתן לבקש לאמץ מבחני התמ"א למבחני הרכבת הקלה שכן המטרות שך שתי המשימות הלוו דומות – תרומה להתחדשות עירונית.

 

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן