סילוק חובות ארנונה כתנאי לרישום בטאבו

31 מאי, 2015

 בית המשפט העליון קבע בפסק דין: כי על רשם המקרקעין לדרוש, כתנאי לרישום משכנתה, תעודה מטעם הרשות המקומית המעידה על סילוק חובות הארנונה, כאשר מדובר בחובות מאת בעל הנכס ביחס לאותו נכס. מאידך בית המשפט לא קבע שתשלום היטל השבחה נעכב את התהליך האמור.