פיצול שומות ארנונה

31 מאי, 2015
חברת מאיירס פנתה לעיריית חולון באמצעות חברת ערך ובאמצעות חברת עו"ד גרימברג
ביחס לפיצול שבצעה עיריית חולון בחיובי הארנונה ובדרך זו הגדילה את תשלומי הארנונה למאיירס
לאחר הגשת תביעה באופן של תביעה ייצוגת, עיריית חולון הודיעה על הפסקת החיובים בדרך האמורה וחויבה בתשלום בגין תקופה קודמת.