קו העימות

מדד ערך גלובס
14 יולי, 2014

מדד הארנונה – גלובס ערך
קו העימות - הנחות ליישובי עוטף עזה בשנת 2010 החליטה ממשלת ישראל החלטה על חיזוק החוסן החברתי בשדרות וביישובי עזה, בין השאר החליטה הממשלה להעניק הנחות במס הכנסה ובארנונה.

שיעור ההנחה שנקבע עמד על 35% למגורים ו 30% על עסקים. על פי ההחלטה, שר הפנים נדרש לקבוע בתקנות את שמות הישובים הללו. החל משנת 2012 החלטה זו מיושמת ושיעורי ההנחה נקבעו בסופו של דבר ל30% על הארנונה למגורים ו 24% על הארנונה לעסקים, היינו משרדים תעשיה, מלאכה וכו'.
קיימת אבחנה בין היישובים המרוחקים עד 7 ק"מ מגדר הגבול לבין היישובים המרוחקים בין 7 ק"מ ל-40 ק"מ. באופן אינטואיטיבי ניתן לצפות שאותם יישובים הקרובים פחות מ- 7 ק"מ לגדר הגבול ישלמו ארנונה נמוכה בהשוואה ליישובים המרוחקים יותר. לצורך בניית הטבלה הנחנו משרד בגודל של 300 מ"ר ברוטו, תעשייה ומלאכה בשטח של 1,000 מ"ר ברוטו. הסכומים המופיעים בטבלה הם הארנונה השנתית בשקל למ"ר ברוטו.
מהטבלה המפורטת מטה ניתן לראות שהארנונה בשדרות בקטגוריה של תעשיה ומלאכה גבוהה יותר בהשוואה לארנונה המשולמת לתעשייה ומלאכה באופקים, המרוחקת 20 ק"מ מגדר הגבול. גם בהשוואה בין מועצות אזוריות ניתן לראות שהארנונה במועצה האזורית חבל אשכול, הפרוסה כמעט  כולה מול רצועת עזה, גבוהה בכל הקטגוריות המופיעות בטבלה, בהשוואה למועצה אזורית בני שמעון המרוחקת יותר מגדר הגבול.
ההבדל נובע מכך שהארנונה הבסיסית בכל מועצה אזורית או בכל עיר שונה מרעותה. משום כך,  אך אם ניתנת הנחה בשיעור משמעותי של 24%, עדיין הארנונה יכולה להיות גבוהה יותר.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן