שיעור הארנונה לשנת 2016

17 יוני, 2015

גם בשנה הבאה צפויה הארנונה להתייקר. שיעור ההתייקרות הנקבע על פי נוסחה מגיע לכדי 1.27%. רשויות מקומיות נדרשות לאשר את צוי המיסים לשנת 2016 בימים אלו. בחלק מהרשויות בתחומי פעילות מסוימים צפויה הארנונה לעלות בשיעורים ניכרים יותר ועשויים להיות דו ספרתיים.

רשם/ה: 
אלדד וקחי סמנכ"ל חברת ערך