שיעור הארנונה לשנת 2018

07 יוני, 2017

אחת לשנה מתעדכן שיעור הארנונה בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים.

הנוסחה משלבת את עליית מדד המחירים לצרכן (50%) ואת עליית מדד השכר הציבורי (50%). עלייה זו מחייבת את כל הרשויות המקומיות בישראל.

רשות מקומית המעוניינת לגבות ארנונה בשיעור גבוה יותר או נמוך יותר צריכה לקבל אישור מיוחד משרי הפנים והאוצר.

רשם/ה: 
אבי קיסוס משרד גרימברג הרמן ושות'