תיכון תל אביב

31 מאי, 2015

בית ספר תיכון תל אביב פועל בירושלים בנושא הכנה לבגרות ופסיכומטרי.
עיריית ירושלים סיווגה אותו לצורך ארנונה על פי משרדים, שרותים ומסחר.
בית המשפט קיבל את הקביעה של 2 ערכאות קודמות על כך שסייוג בית הספר
לצורך ארנונה הוא - בית ספר ציבורי ולא משרדים, שרותים ומסחר.