איחוד רשויות

מדד ערך גלובס
03 מרץ, 2014

כפר יונה ונתניה כמשל
שר הפנים גדעון סער התבטא באוגוסט האחרון שלאחר הבחירות המקומיות שהתקיימו באוקטובר האחרון, הוא יבחן איחוד רשויות מקומיות. בשבועות האחרונים התבשרנו שועדת חקירה לבחינת מעמדה המוניציפאלי של כפר יונה החליטה לשדרג את מעמדה של כפר יונה למעמד של עיר ושר הפנים אימץ את החלטות הוועדה. בדו"ח האמור נכתב שכפר יונה מהווה חלק מהמרקם העירוני של העיר הסמוכה (נתניה). ב- 17.2.14 כתב בעניין זה דרור מרמור – עורך מוסף נדל"ן בגלובס.לעניין השדרוג של כפר יונה למעמד של עיר או לאלטרנטיבה של איחוד כפר יונה עם נתניה, היבטים רבים. אנו נתמקד בהיבט הארנונאי.כפר יונה ונתניה מדורגות על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במבחן הסוציו-אקונומי באשכול 6 , דרוג זהה.טבעי שבמקרה זה בו הדרוג זהה והמיקום הגיאוגרפי זהה, הארנונה תהיה דומה.בטבלה מטה בדקנו את הקטגוריות הנפוצות  בצווי המיסים של הארנונה ברשויות המקומיות בארץ. הבדיקה הניחה שטח ממוצע המקובל בפעילות באותו תחום, הארנונה המצוינת בטבלה היא הארנונה הממוצעת לשטח האמור. במקרים רבים הארנונה היא מדורגת וככל שהשטח גדול יותר הארנונה השולית למ"ר פוחתת.ניתן לראות שהארנונה בכפר יונה נמוכה משמעותית מהארנונה המשולמת בנתניה. הדבר בולט באופן חריג בסיווג עסקים, בכפר יונה משלמים שליש מהארנונה המשולמת בנתניה. גם בתחום הארנונה למגורים הפערים גדולים במיוחד, בכפר יונה משלמים 40 ₪ למ"ר ברוטו לשנה בעוד שבנתניה משלמים 64 ₪ למ"ר ברוטו לשנה.בעבר בוצעו מספר מצומצם של איחוד בין רשויות מקומיות סמוכות. ניתן ללמוד מהדוגמא של האיחוד בין רמת אפעל לרמת גן. ראה: מדד גלובס ערך שהתפרסם ב- 23.12.13. בדוגמא האמורה, עיריית רמת גן העלתה באופן מתון על פני מספר שנים את הארנונה למגורים ולעסקים ברמת אפעל, לרמה המקובלת ברמת גן. בשנים הראשונות רמת אפעל סווגה באופן ברור בצו המיסים של רמת גן בפרק מיוחד בתעריפים נמוכים יותר, אולם עם השנים הארנונה עלתה ובדגש על הארנונה שאינה למגורים.אגב, אנו שומעים אמירות מצד ראשי רשויות שלא כדאי לבנות למגורים היות והארנונה המתקבלת מהמגורים הללו, אינה מכסה את עלויות השירותים הניתנים לתושבים החדשים. מפליא שכפר יונה מתרחבת בבנייה באופן ניכר מאוד, אף שהארנונה למגורים בה נמוכה בהשוואה לרשויות רבות.....
שטח מ"ר     ארנונה ממוצעת  ארנונה ממוצעת  כפר יונה 

ברוטו  סיווג  למ"ר כפר יונה  למ"ר נתניה  כ- % מנתניה 

               1,000  תעשיה              118              144  82%
                  200  עסקים                69              207  33%
                  300  בנקים              920           1,294  71%
                  100  מגורים                40                64  62%

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/cfar%20yona.pdf