בתי ספר פרטיים

מדד ערך גלובס
26 אוגוסט, 2014

מדד הארנונה – גלובס ערך
בתי ספר פרטיים

        חינוך לא חינם
        בשלהי חופשת הקיץ ולקראת התחלת שנת הלימודים, בדקנו את הארנונה המושתת על בתי ספר פרטיים, יסודיים ותיכוניים. רוב בתי הספר בישראל הם בבעלות הרשויות המקומיות, חלק בבעלות עמותות וחלק בבעלות פרטית, השכיחה יותר בתיכונים. בית ספר בבעלות של רשות מקומית או עמותה, הוא פטור מארנונה. אם הבעלות על בית הספר היא פרטית, הוא חייב בארנונה, אך המדיניות ותעריף המס המקומי משתנה מרשות לרשות.יש רשויות שגובות מבתי ספר פרטיים ארנונה בתעריף של עסק מסחרי לכל דבר, ויש כאלה שהקימו עבורם סעיף גבייה מיוחד. כך או כך, קחו בחשבון שגם הארנונה מייקרת את החינוך הפרטי. התעריפים שבדקנו מתייחסים לבתי ספר ללימודי תיכון לפי מתכונת התוכן ובפיקוח משרד החינוך, אין הכוונה לבתי ספר המלמדים מחול, נגינה וכדומה.העיריות רחובות ורמת גן מחייבות בתי ספר בבעלות פרטית, לפי תעריף עסקי רגיל של חברות מסחריות הפועלות בתחומי מתן שירותים לסוגיהם. מדובר בארנונה גבוהה במיוחד העוברת את 300 השקלים למ"ר לשנה ברוטו.   

    סיווג מיוחד
    יש רשויות מקומיות שבצו הארנונה שלהם יש סיווג מיוחד למוסדות חינוך, והארנונה הנגבית ברשויות אלו נמוכה יותר מארנונה לחברה מסחרית. בין אלה אשדוד, ראשון לציון ובאר שבע. הארנונה לבתי הספר הפרטיים ברשויות אלו נעה בין 75 ל-105 שקל למ"ר ברוטו לשנה.בעבר חייבה גם עיריית ירושלים בתי ספר כאלו בארנונה מסחרית רגילה, אולם בעקבות פסק בית המשפט העליון שניתן לאחרונה , נקבע כי יחויבו בארנונה לפי תעריף הנגבה מגני ילדים פרטיים.  בכך הופחתה הארנונה הנגבית מבתי ספר פרטיים בירושלים עד כדי שליש מתעריף ארנונה לעסק מסחרי, לפיו נגבתה מהם עד כה.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/school.pdf