מטמנות

מדד ערך גלובס
24 נובמבר, 2013

מס הטמנה: פער של מאות אחוזים
 
לפני כמה חודשים ביקרתי ביקור קצר בטנזניה, ואחד הדברים שהיו חסרים לי בטנזניה היו פחי אשפה כי יש בהם כנראה פחות צורך. האצת התהליכים האורבניים מייצרת כמויות גדולות במיוחד של פסולת בנייה וצורך בסילוק עפר בכמויות גדולות.בישראל מטמנות מעטות והן פרוסות בכל הארץ. השיקולים במיקום המטמנה הם בין השאר ערך הקרקע ונגישות לעורקי תחבורה.  לצורך כתבה זו הנחנו קיומה של מטמנה היושבת על שטח 200 דונם. בנוסף קיימים מבנים המשמשים לשטיפת הרכבים היוצאים, מיון פסולת ומשרדים, בשטח של 2,000 מ"ר.
בטבלה המופיעה מטה, הארנונה על המטמנה בשוהם היא היקרה ביותר. שוהם מחייבת ארנונה  של 151 שקל למ"ר לשנה על המבנים, בעוד שבמועצה האזורית בני שמעון מחייבים 28 שקל למ"ר לשנה בלבד. שוהם גובה ארנונה של 22 שקל למ"ר לשנה על הקרקע, בעוד שבמועצות כמו אעבלין, תמר או עמק הירדן גובות פחות משקל אחד למ"ר לשנה. הקרקע באזור שוהם יקרה מאוד וגם הארנונה גבוהה בהתאם.מועצה אזורית מטה יהודה, הממוקמת במרכז הארץ גובה כצפוי ארנונה גבוהה יחסית למטמנות האחרות. המפתיעה היא מועצה אזורית מבואות חרמון, שחיוב הארנונה על מבנים בה נמצא בטווח המקובל במועצות אחרות, למעט מועצה תמר.
אולם ביחס לחיוב הקרקע ההפתעה גדולה, שכן בצו מופיע סיווג של קרקע תפוסה והחיוב למ"ר הוא 5 שקל למ"ר לשנה. ביחס לקרקע התפוסה על ידי מטמנה התעריף מזנק ל-14 שקל לשנה למ"ר לשנה. כאמור מטמנות צורכות שטחי קרקע בהיקף של מאות דונמים וחיוב זה, של 14 שקל למ"ר לשנה, הוא גבוה במיוחד.
חיוב הארנונה על הקרקע במטמנה במבואות חרמון הוא כמו חיוב הארנונה על קרקע של תחנת דלק, ואנו מתקשים להסביר את ההיגיון של חיוב קרקע בתעריף דומה על תחומי פעילות שונים אלו.
הארנונה על הקרקע במועצה האזורית עמק הירדן היא 0.93 שקל למ"ר לשנה, בעוד שהארנונה על הקרקע במועצה האזורית השכנה בקעת הירדן היא 2.79 שקל למ"ר לשנה. בקעת הירדן פנתה לשרי הפנים והאוצר וקיבלה אישור על תעריף גבוה זה.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/matmena.pdf