סטודנטים

מדד ערך גלובס
03 נובמבר, 2014

מדד הארנונה – גלובס ערךסטודנטים - תל אביבים משלמים פחות הנחה בארנונה אינה ניתנת ל"סטודנטים", אלא למי שהכנסתם נמוכה, וכך זכאים לה תלמידי ישיבה או מי שמשכורתם נמוכה בכלל. לצורך טור זה הנחנו מקרה של סטודנט שהכנסתו החודשית נעה בין 2,900 ל-3,400 שקל. הכנסה נמוכה זו מאפשרת לו לקבל הנחה בתשלום הארנונה.הנחה ניתנת כנגד הסכם שכירות וחוזה של פחות מ-12 חודשים. בהסכם לפחות משנה, הרשויות לא מאפשרות להעביר ארנונה על שם השוכר. בהשוואה בין הארנונה המוטלת על דירות מגורים או על מעונות סטודנטים, יש הבדל בין הרשויות המקומיות השונות. ברשויות המוכנות להגדיר את הסטודנט כ"מחזיק" לצורך תשלום הארנונה. הארנונה אמורה להיות דומה בין דירות המגורים או המעונות. אולם ברשויות המקומיות שאינן מוכנות להגדיר את הסטודנט כמחזיק, הנהלת האוניברסיטה ככל הנראה תפצל את החיוב המוטל על הבניין לכלל הסטודנטים המתגוררים במעונות.במקרה זה הארנונה תהיה יקרה יותר מארנונה על דירת מגורים, מכמה סיבות: היות שמדובר במבנה של מעונות הסטודנטים, המבנה גדול, הארנונה על מבני מגורים גדולים יקרה יותר. כמו כן, כיון שמדובר על מבני מגורים גדולים הארנונה יקרה יותר. כמו כן, כיוון שמדובר ב"מחזיק אחד", שטחים משותפים מחוייבים בארנונה. עיריית ת"א מיטיבה עם סטודנטים. סטודנט שמרוויח 3,000 שקל לחודש לא יקבל מעיריית ירושלים כל הנחה, שבה ניתנת עד הכנסה של 2,937 שקל, ואילו ת"א תעניק לו הנחה בגובה 40%. חלק מהרשויות המקומיות, החפצות לעודד סטודנטים לגור בשטחן, מחריגות מההכנסה מלגות ומכלילות במבחן ההכנסה רק הכנסה שוטפת של הסטודנט

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/tlv.pdf