עדכון שנתי

מדד ערך גלובס
22 ינואר, 2014

עדכון המס מזעזע ארגונים

בסוף השנה חתמו שר הפנים ושר האוצר על העלאות חריגות בתעריפי הארנונה.לחתימה זו יש משמעות תקציבית אדירה על מחזיקי הנכסים. כמו בכל שנה, גם השנה אישרו הרשויות את הצווים לשנת 2014 עם הגדלה של 3.4% ביחס ל-2013 ובחלק מהרשויות הגדלה של  3.7%.  שוברי הארנונה נשלחו למחזיקים בנכסים בדצמבר, בהתאם להעלאה זו.
אולם אישורי השרים בסוף 2013 שינתה למעשה את הארנונה רטרואקטיבית ל-2013 בנוסף לשינוי ביחס
ל-2014, ובמקרים רבים זהו שינוי בעשרות אחוזים.
מחזיק הנכס שבנה תקציב לקראת 2014, לפי עלות ארנונה מסוימת ,יצטרך להוסיף סכומים ניכרים על מנת לממן את התוספת שניתנה בדיעבד לשנת 2013 ובנוסף לתוספת ל 2014.
לדוגמא,בתי חולים בתל אביב שאינם בבעלות ממשלתית או עירונית ושטחם 40 אלף מ"ר יידרשו לשלם תוספת ארנונה של 40% לשנת 2013 ובנוסף 40% ל- 2014,וכל זאת מעבר  להעלאה הרגילה של 3.36% לשנת 2014.
לשם המחשה בית חולים בתל אביב בשטח של 40 אלף מ"ר יידרש לשלם תוספת של 2.5 מליון שקל לכל אחת מהשנים 2013 ו-2014.
בירושלים ניתנה העלאה חריגה של הארנונה בסוף שנת 2013 בגובה 5.1% לסיווגים רבים. העירייה צפויה לשלוח חיובים נוספים למחזיקי הנכסים בגין שנת 2013 ושנת 2014 אולם מדובר במקרים ספורים. העירייה מחפשת דרכים לצמצם העלאות שביצעה ב-30 השנים האחרונות ללא קבלת אישורי השרים כנדרש.
האישורים המתקבלים עתה מאפשרים לה להגיע באופן איטי לתעריפי הארנונה המותרים  על פי החוק, באופן שהתעריף יהיה מלווה באישורים הנדרשים.
עיריית ראשל"צ קיבלה אישורי שרים להפחתת הארנונה במגורים ובבתי תוכנה,בשיעור 2%. עיריית ראשון לציון ממשיכה מהלך  של הפחתת הארנונה שהיא החלה בו לפני  מספר שנים באופן שמדי שנה  הארנונה פוחתת ב-2% לשנה.
השנה אנו מזהים מגמת בקשה להפחתות ארנונה לתעשיות עתירות ידע.
הרשויות רוצות למשוך תעשיות אלה לשטחן, כדי לשפר את תדמיתן בעיני התושבים באותה רשות ובסביבתה.

נאור אליהו, מנכ"ל ערך מיסוי עירוני וניהול נדל"ן
http://erech.co.il/sites/default/files/pdf/mas.pdf