ערך הלוואות כהלכה

Geolocation
כתובת: 
יעקב אליאב 5, ירושלים
טלפון: 
073-2554444
פקס: 
073-2554433
כתובת דוא"ל: 

החברה הינה חברה בת של ערך פיננסים כהלכה- חברה ציבורית , החברה מעניקה הלוואות חוץ בנקאיות לחברות וארגונים. לחברה ועדת אשראי המתכנסת בתדירות גבוהה והליך האישורים (ככל שניתנים) מהיר ביותר. את הבקשות להלוואות ניתן להפנות באמצעות מייל avinoam@erech.co.il.                                                                             

 אי-עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל