חדשות

07/06/2017
שיעור הארנונה לשנת 2018
אחת לשנה מתעדכן שיעור הארנונה בהתאם לנוסחה שנקבעה בחוק ההסדרים. הנוסחה משלבת את עליית מדד המחירים לצרכן (50%) ואת עליית מדד השכר הציבורי (50%). עלייה...
17/06/2015
שיעור הארנונה לשנת 2016
גם בשנה הבאה צפויה הארנונה להתייקר. שיעור ההתייקרות הנקבע על פי נוסחה מגיע לכדי 1.27%. רשויות מקומיות נדרשות לאשר את צוי המיסים לשנת 2016 בימים אלו....
31/05/2015
תיכון תל אביב
בית ספר תיכון תל אביב פועל בירושלים בנושא הכנה לבגרות ופסיכומטרי.עיריית ירושלים סיווגה אותו לצורך ארנונה על פי משרדים, שרותים ומסחר.בית המשפט קיבל את...
31/05/2015
סילוק חובות ארנונה כתנאי לרישום בטאבו
 בית המשפט העליון קבע בפסק דין: כי על רשם המקרקעין לדרוש, כתנאי לרישום משכנתה, תעודה מטעם הרשות המקומית המעידה על סילוק חובות הארנונה, כאשר מדובר...
31/05/2015
היטל השבחה על בניין חדש באזור קיים
בית המשפט פסק לאחרונה ביחס לפטורים מהיטלי השבחה, הסעיף הפוטר מהיעל השבחה עד גודל מסוים של דירה חל על הרחבת דירות קיימות בלבד."בנייה חדשה" כוללת בניית...
31/05/2015
פיצול שומות ארנונה
חברת מאיירס פנתה לעיריית חולון באמצעות חברת ערך ובאמצעות חברת עו"ד גרימברג ביחס לפיצול שבצעה עיריית חולון בחיובי הארנונה ובדרך זו הגדילה את תשלומי...
31/05/2015
תעריף לא חוקי
בית המשפט המחוזי בלוד בשבתו כבית משפט לענינים מנהליים קבע שעיריית פתח תקוה גובה תעריף ארנונה גבוה מהמותר על פי חוק, ממשרדים במפעלי תעשייה בשטח...
31/05/2015
בית ספר ציבורי
האם די בכך שבית הספר מופעל על ידי חברה, שמיועדת להשאת רווחים, כדי שלא ניתן יהיה לראותו כ'בית ספר ציבורי' לצורך תעריף הארנונה. ועדת הערר קבעה שבית ספר...
31/05/2015
סיווג שטחים בבתי אבות לצורך ארנונה
 בית המשפט העליון דן ביחס  לסיווגם של שטחים בבתי אבות,  עיריות פתח תקוה והרצליה טענו שבתי המשפט לעניינים מינהליים סיווגו  שטחים כמגורים יתר על המידה...
31/05/2015
אחריות בעלי מניות על חוב ארנונה בחברה
בית משפט שלום בירושלים דן באחרונה בתביעה לתשלום ארנונה בגין נכס אותו החזיקה חברה בע"מ. במרכזו של תיק זה שאלת אחריותם האישית של בעלי מניות לחוב ארנונה...
31/05/2015
דירות המוחזקות ע"י עמידר ואינן מושכרות- חיובן בארנונה
ועדת הערר לענייני ארנונה כללית בעיריית תל אביב חייבה בתשלום ארנונה דירות המוחזקות ע"י עמידר ואשר אינן מושכרות. עמידר טוענת כי היא מחזיקה בדירות הללו ...
31/05/2015
עיריית גבעתיים נדרשה לעגל את חיוב הארנונה של חלקי מטר כלפי מטה
בעקבות פניה לבית המשפט של נישום בגבעתיים , נדרשה עיריית גבעתיים להודיע , כי תחדל לעגל את חלקי המטרים כלפי מעלה ומטה בהתאם לעקרונות העיגול המקובלים....
31/05/2015
שיעור הארנונה לשנת 2014
שר הפנים חתם על אישור העלאת הארנונה בשיעור של 3.36% ביחס לשנת 2013 הרשויות העצמאיות יעלו את הארנונה בשיעור של 3.66% ביחס לשנת 2013. הרשויות העצמאיות...
30/05/2015
חיוב ארנונה של תחנות דלק
דור אלון עתרה נגד עיריית חדרה. העירייה הכניסה את הגדרת "קרקע תפוסה" בצו הארנונה לתוך הגדרת תחנות דלק. כתוצאה מכך הוגדל חיוב הארנונה המושת על תחנות...
30/05/2015
סמכות ועד מקומי בגביית ארנונה
ועד מקומי יקנעם-מושבה, הגיש תביעה כנגד תושב שלא שילם ארנונה ואגרת ביוב. הנתבע טען כי אין סמכות לועד המקומי לתבוע ארנונה וביוב אלא רק למועצה האזורית....
30/05/2015
גביית ארנונה מבעלים שאינו מחזיק
תושב ראשון לציון תובע את עיריית ראשון לציון בטענה כי הם גבו ממנו ארנונה כשהם ידעו שהוא לא גר בנכס. אין ספק שהודעה על העברת החזקה בנכס נמסרה לעירייה....
30/05/2015
דינה של רשות מקומית חדשה שאיחדה מספר רשויות מקומיות
האם איחוד רשויות מקומיות תחת רשות מקומית אחת, וכתוצאה מזה ביטול צו ארנונה של הרשות המתבטלת חורג מדיני ההקפאה? זאת השאלה שהובאה בפני בית המשפט העליון...
30/05/2015
תשתיות נפט ואנרגיה
תשתיות נפט ואנרגיה טענו כי צו הארנונה של עיריית קרית טבעון אינו סביר עקב היותו יקר יותר בכ-40% מהרשויות שבסביבה. בנוסף טענה תשתיות נפט ואנרגיה כי אין...
30/05/2015
בית אבות מונטיפיורי
בית האבות מורכב מיחידות דיור עצמאיות. מרכז חייהם של המשתכנים הינן חדרי המגורים הללו. עיריית פתח תקוה טענה כי לא ניתן לפצל את יחידות הדיור ליחידות...
30/05/2015
אישור לצורך העברת נכס
גברת אהרונסון רצתה למכור נכס בשנת 2010, לצורך כך פנתה לעירייה וביקשה אישור שאין חובות ארנונה וחובות נוספים על הנכס. העירייה טענה שקיימים חובות ארנונה...

עמודים